EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Obiekty zabytkowe wymagają szczególnej uwagi i opieki. Stanowią wielką wartość historyczną dla przyszłych pokoleń, więc ich ochrona jest wyjątkowo ważna. Poza tym wiek budynku sprzyja powstawaniu zagrożeń ze strony grzybów i pleśni. Dlatego do badań obiektów zabytkowych podchodzimy bardzo ostrożnie.

Bazując na szczegółowym studium historycznym i uwagach konserwatorskich, dokonujemy analizy stanu budynku i zagrażających mu czynników. Dzięki zapoznaniu się ze specyfiką obiektu możemy sformułować uwagi i zalecenia. Pokażą one, jak skutecznie usunąć zagrożenia, nie niszcząc jednocześnie cennego zabytku.

Żeby ekspertyza była jak najlepsza, wspieramy ją dokumentacją fotograficzną. Natomiast w dokumentacji technicznej zaznaczamy newralgiczne miejsca na rysunkach i planach obiektu. Dzięki wsparciu architekta mamy pewność, że zabytkowy budynek zostanie maksymalnie ochroniony.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać